Մուտք դեպի համակարգ
Կազմակերպություն «Աթենք» ՍՊԸ
Կոմունիկացիաների ինժեներ

«Աթենք» ՍՊԸ-ին անհրաշժեշտ է կոմունիկացիաների ինժեներ:

Պարտականությունները:
Ընկերության ենթակառուցվածքների էլեկտրամատակարարման, ջերմամատակարարման, օդափոխության, ջրամատակարարման և ջրահեռացման, ցրտամատակարարման համագործընթացների մոնտաժման և սպասարկման աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում
Ենթակայանների, պոմպակայանների, կաթսայատների անխափան շահագործման ապահովում
Գործարկման և կարգաբերման աշխատանքների վերահսկողություն, արդյունավետ շահագործման ապահովում
Տեխնիկական փաստաթղթերի, գծագրերի և տեխնիկական նկարագրերի պատրաստում
Արտադրական գործընթացների կատարման գրաֆիկի վերահսկողություն
Մասնակցություն նոր սարքավորումների, նյութերի և սարքերի ձեռքբերման գործընթացին
Նյութերի մատակարարման գործընթացների կազմակերպում, որակի վերահսկում և կառավարում
Կատարողական ակտերի կազմում և հաստատում և համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացում

Աշխատավայր: ք. Երևան
Աշխատաժամանակը: Ազատ գրաֆիկ
Պահանջվող որակավորումները: Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն համապատասխան ոլորտում(էներգետիկա), ինժեների որակավորում, Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան բնագավառում:Մանրամասն՝ http://www.atenk.am/job/vacancies.html
Դիմելու ընթացակարգը: Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը:
Վերջնաժամկետ
2018-06-30