Համառոտ տեղեկություններ
Հասարակական ոորտում ընդգրկված եմ 2015թ․-ի հոկտեմբերից՝ երբ որպես կամավոր միացա Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպությանը։ Այժմ հանդիսանում եմ նույն կազմակերպության խորհրդի անդամ, մասնակցում կազմակերպության ֆոնդհայթայթմանը, ծրագրերի մշակմանը, համակարգմանը, և իրականացմանը, շահառուների հետ աշխատանքներում։ Զուգահեռ մասնակցում եմ նաև մարզային այլ կազմակերպությունների իրականացրած ծրագրերին՝ մասնավորապես բնապահպանական ուղղվածությամբ ծրագրերին, 2017թ-ին ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերով նախարարությամբ կողմից հավաստագրվել եմ երիտասարդական աշխատող։ Նույն տարում Էկո լաբ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացրել եմ Կանաչ կրթություն բնապահպանական ծրագիրն և հանդիսանում եմ Էկո լաբի շրջանավարտ։
Գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդների անհատական զարգացում
  • Բնապահպանություն և շրջակա միջավայր
  • Երիտասարդական տեղեկատվություն
  • Սակավ հնարավորություններով երիտասարդներ
  • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում


Կոնտակտային տվյալներ
Էլ․ փոստ: aloyan.artak@mail.ru
Վայր: Լոռու մարզ
Հասցե համացանցում: www.facebook.com/artakaloyan2
Հեռախոսահամար: 37477930411